Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 Meni
Naslovna
Deklaracija
Pravila
Vijesti          Politika
Citati
Korisne stvari Foto galerija Knjiga gostiju
 Press
Saopštenja
Izvodi iz štampe
 Općinski odbori
Vareš
 
Breza
 
Visoko
Kakanj
Zenica
Žepče
Zavidovići
Maglaj
Tešanj
Doboj-Jug
Vijesti

SA SDA JAČA BiH

 

SA SDA JAČA BiH

Nemojte glasati za one koji su se pretvorili u lokalne moćnike, za one koji su stekli bogatstvo pa im se ne zna porijeklo.

Nemojte glasati ni za one koji mnogo govore, koji za sebe agituju i kažu ''glasaj za mene''.

Za one koji traže vlast nemojte glasati.

Danas svugdje u razvijenom društvu postoje bogati ljudi i bogata preduzeća. Sve što je više bogatstva u jednom društvu, sve veći dio tog bogatstva pripada svima

Srebrenička katastrofa je ljudska nesreća prevelika za premalu Bosnu. Tragedija i motivi koji stoje iza nje tiču se svakog čovjeka i svake žene u svijetu.

...riječi su rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića.


 

 

 

 

 

 
 
 Izvještaj KO I OO AM SDA ZDK

 

IZVJEŠTAJ O RADU  KANTONALNOG IZVRŠNOG ODBORA ASOCIJACIJE MLADIH SDA ZE – DO KANTONA

  Dana 18.12.2005.godine održana je Izborna skupština AM SDA ZE – DO kantona i izabran je novi predsjednik gosp. Idris Smailhodžić iz Olova.

  Od 18.12.2005. do 10.05.2006.godine održane su tri ( 4 ) redovne sjednice KIO AM SDA ZE-DO kantona Usvojen je Program i plan aktivnosti AM SDA ZE – DO kantona ,kao i budžet iste za tekuću 2006.godinu. Izabrana su tijela (organi ) KIO AM SDA ZDK i to:

   Za dopredsjednike izabrani su: Adnan Alikadić i Nermin Alijagić.

   Za generalnog sekretara izabrana je: Sanela Ganić

   Na posljednjoj redovnoj sjednici KIO AM SDA ZE-DO kantona izabrani su članovi Kantonalnog izborno-operativnog štaba AM SDA ZE-DO kantona koji će na svojoj prvoj redovnoj sjednici izabrati predsjednika iste.

   Takođe je izabrana i Kadrovska komisija AM SDA ZE-DO kantona i za predsjednika izabran, gosp. Haris Sejdić. Ista je održala dvije ( 2 ) redovne sjednice.

Dana 20.05.2006.godine ( subota ) u 17,00 sati održana je tribina Asocijacije mladih SDA ZE-DO kantona u Velikoj sali SDA ZDK u Zenici. Tribina je tematski određena u tri dijela i to na teme:

  - " Dosadašnji rezultati politike SDA u pogledu stipendiranja, kreditiranja i zapošljavanja mladih

        u ZE-DO kantonu" Predavač na ovu temu bio je gosp. Nedžad Polić – bivši Premijer ZDK;

-         " Vizija " Vlade ZDK u budućnosti u pogledu stipendiranja, kreditiranja i zapošljavanja mladih u  ZDK ". Predavač na ovu temu bio je gosp. Miralem Galijašević – Premijer Vlade ZDK;

-         " Program zapošljavanja mladih s posebnim osvrtom na zapošljavanje pripravnika sa VSS, VŠS i SSS. Predavač na ovu temu bio je gosp. Nihad Pašalić – direktor Zavoda za zapošljavanje ZDK.

Tribini su prisustvovali mladi iz općina u ZE – DO kantonu, predstavnici nevladinih i omladinskih organizacija, te predstavnici medija.

 


IZVJEŠTAJI O RADU  OPĆINSKIH ORGANIZACIJA  AM  SDA  u ZE – DO KANTONU


OO  AM SDA ZENICA

   Dana 24.. 2005.godine održana je Izborna skupština AM SDA Zenica i za predsjednika  izabran Jasmin Imamović.

   Zaključno sa 20.01.2006.godine održano je 6 redovnih sjednica OIO AM SDA Zenica.

   Delegacija OIO AM SDA Zenica je posjetila nekoliko mjesnih odbora AM SDA ( Vukotići, Mošćanica,Vranduk,Gradište), te posjeta OO AM Kakanj        ( prisustvo na tribini ) i OO AM Breza     ( učešće na fudbalskom turniru "Alija Izetbegović" ,te osvajanje 2. mjesta  na istom ). Kontinuirana aktivnost posjeta mjesnih odbora AM SDA Zenica.

   Takođe, OIO AM SDA Zenica  je posjetila slijedeća udruženja i ustanove:

 • udruženje Zlatni ljiljan, RVI, udruženje šehida i poginulih boraca;

 • Muftijstvo islamske zajednice Zenica, Tekiju u Peharama;

 • J.U. Dom i porodica

 • RTV Zenica

 • Poduzeće ALBA.

 • Zajedno sa LOV – om regije Zenica uzeli učešće u organizaciji i prikupljanju pomoći građana Zenice građanima Srebrenice, Žepe i Bratunca. Ovom prilikom je prikupljeno i  uručeno ,direktno povratnicima, pomoći u vrijednosti 150 000 KM.

 • organizovali okrugli sto "Svi zajedno u borbi protiv droge", uz poseban   angažman člana AM dipl.krim.Adnana Šećerovića.

 • organizovali seminar "Osnovi političkog sistema"

 • organizovali seminar "Osnovi medijskog nastupa''

 • organizovali ramazansko druženje "U susret kandiljima"

 • organizovali bajramski prijem u hotelu Almy ( preko 100 posjetilaca )

 • organizacija fudbalskog turnira za Nemilski sliv sa preko 150 posjetilac

 • obezbijedili da 20 djece iz šehidskih porodica besplatno završi kurseve računara i engleskog jezika

 • uzeli aktivno učešće u radu Savjetodavnog odbora mladih Općine Zenica

 • pomogli u organizaciji tribine SDA Zenica"Aktuelno stanje u BiH" – gosti predsjednik SDA BiH,gosp. Sulejman Tihić, podpredsjednik SDA BiH, gosp.Šefik Džaferović, premijer FBiH,gosp Ahmet Hadžipašić, predsjednik SDA ZE-DO kantona, gosp. Mirsad Zaimović.

 • Održane 2 press konferencije i poslato 13 saopćenja za javnost, kao i učešće u nekoliko emisija RTV Zenica

 • Urađen bilten AM SDA Zenica – pokretač Amir Ismić.


OO  AM  SDA  KAKANJ

   Dana 16.aprila.2005.godine održana je Izborna skupština AM SDA Kakanj i za predsjednika izabran  Haris Veispahić.

   Zaključno sa 26.12.2005.godine održano je 9 sjednica IO AM SDA Kakanj  i usvojen plan i program rada AM do 31.12.2005.godine.

   Aktivnosti AM SDA Kakanj odnose se na:

   Organizacione aktivnosti

 • Formiranje mjesnih ogranaka ( formirana 23  MO AM SDA Kakanj )

 • Odlazak u Srebrenicu; 11.07.2005.godine u Srebrenicu su otišla 2 autobusa mladih sa područja općine Kakanj.

 • Druženje u planinarskom domu – Bočica

 • Nogometni turnir u organizaciji AM SDA Kakanj; Učešće je uzelo 10 ekipa sa područja cijele općine.

 • Javna tribina;Dana 17.12.2005.godine održana je javna tribina na temu "Položaj i uloga mladih u aktuelnom trenutku", gost predavač bio je gosp. Nedžad Polić.

  AKTIVNOSTI U 2006.G.

   

 • Dana 11.01.2006.g. Održano BAJRAMSKO DRUŽENJE u restoranu SEM, prisutno 50 mladih

 • Dana 21.01.2006.g. Održana I REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AM SDA KAKANJ

 • Dana 17.02.2006.g. u organizacili AM SDA Kakanj održana je politićka tribina na temu « Perspektive mladih u BiH «, gost predavač bio je gosp.Hasan Čengić.

 • Dana 25.02.2006.g. u organizaciji AM SDA Kakanj održana je promocija knjiga: «Dnevnik revolucije» i «Ljetopis 2005»; autora Fatmira Alispahića.

 • Dana 09.04.2006.g. Asocijacija mladih SDA Kakanj je na lokalitetu Brnjica izvršila pošumljavanje 5 000 sadnica.

 • Dana 17.04.2006.g. Održana press konferencija AM SDA Kakanj

 • Dana 25.06.2006.g. 50 mladih sa područja cijele općine Kakanj je posjetilo dovište Ajvatovicu.

 • U povodu 16-e godišnjice od osnivanja SDA Kakanj, AM SDA Kakanj je organizovala turnir u malom nogometu ispred Osnovne škole « Mula Mustafa Bašeskija ».


OO  AM  SDA  ŽEPČE

   U mjesecu aprilu održana je Izborna skupština AM SDA Žepče i za predsjednika izabran Samir Efendić. U proteklom periodu održane su 4 redovne sjednice OIO AM SDA Žepče. Shodno Planu aktivnosti realizovano je slijedeće:

 • posjeta Turbetu "Alije Izetbegovića"

 • zajedno sa OIO SDA Žepće posjetili općinu Centar u Sarajevo

 • kontinuirana aktivnost osnivanja ogranaka i podogranaka AM SDA Žepče.


 

OO  AM  SDA  VISOKO

   Dana 27.marta.2005.godine održana je Izborna skupština AM SDA Visoko i za predsjednika izabran Mirza Ganić.

   U proteklom periodu održano je 21. redovna sjednica OIO AM SDA Visoko,kao i jedna zajednička sjednica članova OIO AM SDA Visoko sa mladim članovima SDA, zatim jedna sa gosp. Senadom Šepićem – predsjednikom AM SDA BiH, Suadom Džafićem – podpredsjednikom AM SDA BiH i Mirsadom Mujićem – generalnim sekretarom AM SDA BiH.

   U skladu sa Programom rada AM SDA Visoko urađeno je sljedeće :

 • Uspostavljena je saradnja s mladim članovima i simpatizerima SDA. Tom prilikom organizovali jednu zajedničku sjednicu sa novoučlanjenim   22 – oje  mladih ljudi.

 • U mjesecu maju ( 14.05.2005. ) učestvovali u ekološkoj akciji – Čišćenje Starog grada na lokalitetu Visočice. Slike o realizaciji ove akcije prezentirane su na internet stranici "Visočko oko".

 • Dana 20.05.2005.godine sproveli anketu o problemima mladih. Postavljena su dva stola na lokaciji Centra i Wema – gdje je anketirano 200 ispitanika.

 • Dana 05.06.2005.godine  AM SDA Visoko je poslala jednu grupu članova koji su posjetili Srebrenicu, kada su iz Visokog išli organizovani autobusi sa učenicima osnovnih i srednjih škola.

 • Dana 05.07.2005.godine je ( na osnovu rezultata ankete ) organizovana tribina u Velikoj sali općine Visoko na temu "Mi hoćemo, mi moramo ... al' kako? Gost predavač je bio gosp. Šefik Džaferović – poslanik u Parlamentu BiH. Nakon tribine svi prisutni su pozvani na druženje uz zakusku ("švedski sto"). Bitno je napomenuti da je tribina medijski propračena        ( RTV Visoko i produkcija "Q" koja svoje  TV priloge pušta na Hayatu ).

 • Dana 30.07.2005. godine organizovan izlet na Boračko jezero. Ovo izletište posjetile su 53 osobe.

 • Dana 15. i 16.augusta. 2005. godine organizovana je velika humanitarna akcija za prikupljanje prehrambenih artikala i sredstava higijene za djecu s posebnim potrebama u zavodu Drin      ( Fojnica ). U toku akcije prikupljeno je 4-5 tona hrane i sredstava za održavanje higijene,kao i novčana sredstva u iznosu od 790 KM, koja je uručena zavodu Drin 18.augusta.2005.godine. Ova aktivnost  je medijski propračena: plakatima, saopštenjem na lokalnim radio stanicama i TV Visoko, te medijskim istupanjem na TV Visoko dva puta. Produkcija "Q" je snimila prilog prilikom predaje hrane i novca i taj isti objavila na NTV Hayat. Akcija je zabilježena i u Dnevnom avazu sa interesantinim tekstom "Visočani donijeli i namirnice i novac".

 • Dana 03.novembra.2005.godine organizovana je manifestacija povodom Ramazanskog bajrama u visočkom kinu. Nakon manifestacije organizovano je druženje za mlade uz zakusku u prostorijama općine Visoko.Sama manifestacijaje medijski propračena                          (plakati,obavještenja do medijskih nastupa na TV Visoko i prilogom na NTV Hayatu).

 • Dana 09. aprila 2006. godine organizovana je Velika ekološka akcija čišćenja prilaznih puteva arheološgog lokaliteta Visočica u cilju pripremanja terena za posjete turista našem gradu jer kako je poznato da 14.aprila.2006. počinju arheološka iskopavanja na ovom lokalitetu i dokazivanje hipoteze o postojanju ''Bosanske piramide Sunca''.

 • Dana 23. aprila 2006. godine AM SDA Visoko je organizovala grupu od 20 članova koji su dali svoju nesebičnu podršku volontiranjem na zapadnom dijelu ''Piramide Sunca'' na Klisi. Ovim je jasno da AM SDA visoko podržava i nastoji da pomogne gosp. Semiru Osmanagiću da se što prije dokaže postavljena teza, čvrsto vjerujući u istu.

 • Dana 20. maja 2006. godine AM SDA Visoko je realizovala projekat ''Sportom i znanjem protiv droge''. Projekat se sastojao iz dva dijela i to: 1. Turnira u basketu i tribine. Turnir je realizovan 20. maja na terenu iza MSŠ ''Hazim Šabanović'', AM SDA Visoko je donirala i postavila tablu za koš. Na turniru je učestvovalo 14 ekipa. A najbolje je bila ekipa Kašmira (sastav ekipe je:Konjičanin Dino, Konjičanin Amar, Džafić Elvir, Miloš Miloš), druga je ekipa Kadlak (sastav ekipe: Uzunović Jasmin, Hodžič Edin, Neimarlija Eldin, Fazlić Edin, Fazlić Armin) i treća ekipa je XXL ( sastav ekipe: Bečar Eldin, Bečar Armin, Lalaetović Nedim, Devović Isak).

 • Dana 21.05.2006. u 19 sati realizovana je tribina koja je planirana u sastavu navedenog projekta. Gosti predavači su bili dr. Samir Kasper, psiholog Sedin Habibović i dip.soc.rad. Mirnes Telalović. Također, gosti tribine su bili Nedim (autor filma o odvikavanju) i Adi Lojo (osoba koja je prošla proces odvikavanja). U sklopu trribine podjeljene su nagrade za prvo (150KM), drugo (100KM) i treće (50KM) mjesto i diplome za sve ekipe koje su uzele svoje učešće na turniru u basketu. Po završetku tribine prisutnim je priređena zakuska u Maloj Sali općine.

 • Dana 28.05.2006. AM SDA Visoko je imala ulogu domaćina, gdje su naš grad posjetile sve OO AM SDA iz ZDK-a.

 • 20.7. i 21.7.2006. godine AM SDA VIsoko je organizovala prodajnu izložbu radova djece s posebnim potrebama iz ''Zavoda Drin''.

 • Dana 28.07.2006. AM SDA Visoko je u cilju saradnje i kvalitetnije komunikacije ugostila AM SDA Goražde.

   


OO  AM  SDA  BREZA

  Dana 11.decembra.2004.godine održana je Izborna skupština AM SDA Breza i za predsjednika  izabran Adnan Alikadić.

  Aktivnosti AM SDA Breza odnose se na:

 • Akcija "Prikupljanja pomoći za Srebreničke povratnike" – trajala tokom cijelog mjeseca januara 2005. gdje je skupljena značajna količina brašna,ulja,šećera i ostalih kućnih potrepština.

 • Organizacija i realizacija programa povodom Nove Hidžretske godine, koji je održan u sali Radničkog doma u Brezi uz učešće nekoliko horova – početkom februara 2005.godine.

 • Organizacija i realizacija javne tribine "Uticaj mladih u BH društvu", koja je održana u prostorijama Radničkog doma u Brezi – 21.03.2005.godine u 18,00 sati.

 • Izrada web stranice AM SDA Breza ( www.amsda.tk ), koja je nažalost ugašena zbog nedostatka finansijskih sredstava – početkom mjeseca maja 2005.godine

 • U mjesecu julu počelo se sa organizacijom izleta u Neum za članove AM SDA Breza,koji nažalost nije realizovan zbog nedostatka finansijskih sredstava.

 • Dana 05.09.2005.godine vršene su pripreme za obilježavanje smrti prvog Predsjednika BiH rahmetli Alije Izetbegovića,zajedno sa IO SDA Breza. Program je održan 18.10.2005.godine a sastojao se od:

 • Otkrivanja ploče sa nazivom ulice Alija Izetbegović u 17,30 sati;

 • Iftar u motelu "Bosnia" Breza;

 • "Večer sjećanja na Aliju Izetbegovića" u kino sali u Brezi u 21,00 sati,gdje je program organizovala i realizovala AM SDA Breza;

 • U toku programa prikazan je dokumentarni film o Aliji Izetbegoviću u trajanju od 25 minuta , koji je napravila AM SDA Breza.

 • organizacija Prvog memorijalnog turnira u malom nogometu"Alija Izetbegović" – koji je održan 06.11.2005.godine u sali O.Š. Enver Čolaković" u Brezi.Na turniru je uzelo učešće 28 ekipa, a za pobjednike su bile obezbijeđene novčane nagrade.Pored ekipa iz Breze učešće su uzele i ekipe AM SDA Tešanj,AM SDA Zenica, AM SDA Visoko,te ekipe iz Ilijaša.Troškovi turnira su bili oko 1000 KM,a za 200 KM koliko je ostalo od ukupno sakupljenog novca je utrošeno za izlet za članove AM SDA Breza,koji je održan 03. i 04.12.2005.godine na Budoželjskoj planini.

 • Krajem 2005. i početkom 2006.godine AM SDA Breza počinje izdavati "Brezanski bilten", časopis namijenjen stanovnicima općine Breza,sa tiražom od oko 300 primjeraka za svaki mjesec.

 • Početkom 2006.g. AM SDA Breza je organizovala tribinu na temu „Izbor između asimilacije i genocida je hidžra ili džihad“.
  Gost predavać je bio prof . Mustaha ef. Spahić-Mujki. Tribina je održana 31.01.2006.g. u 19,00 sati u radničkom domu u Brezi.Sala je bila prepuna.

 • Dana 03.03.2006.g. u radničkom domu održana je nova tribina sa predavačem hafizom Senahidom Zaimovićem.Tema tribine je bila „Musliman u savremenom svijetu“.Sala je bila ispunjena do posljednjeg mjesta kao i prethodna.

 • Naredne aktivnosti AM SDA Breza bile su na organizovanju nove tribine  u povodu rođenja poslanika Muhammeda a.s. sa predavaćem hafizom Sulejmanom Bugarijem. Tribina je održana 11.04.2006.g. nakon akšam namaza u Brezanskoj gradskoj džamiji.Važna napomena za ovu tribinu je ta da je mjesto održavanja tribine trebao biti radnički dom u Brezi,međutim zbog velikog odziva građana,od kojih je preko 200 ostalo ispred sale,organizator je promijenio mjesto tribine da bi svi bili u mogućnosti prisustvovati tribini. Tema tribine je bila „Muhammed a.s. kao uzor svima nama“.

 • I nakon svih prethodnih projekata, AM SDA Breza nastavlja sa radom. Naredni aktivnosti su izlet na piramidu .I.O. AM SDA Breza je donio odluku da se organizuje volonterska posjeta na piramidu u Visoko. Zajedno u ovom projektu sudjelovale su sljedeće organizacije: AM SDA Breza,FOM SDP Breza,Omladinski centar „Desnek“ Breza,kao i sportski savez Breze.Izlet je održan 28.05.2006.g. gdje je oko 70 brezanskih volontera radilo na iskopavanju piramide.Važno je napomenuti da je ovaj izlet bio kao omladina Breze,bez ikakvih političkih predznaka.Izlet je sponzorisala općina Breza.
   


 

OO  AM  SDA ZAVIDOVIĆI

  Dana 23.aprila.2005.godine održana je Izborna skupština AM SDA Zavidovići i za predsjednika izabran Nermin Halilčević.

 Shodno Planu rada AM SDA Zavidovići za 2005.godinu realizovane su slijedeće aktivnosti:

 • Organizacija i realizacija javnih tribina na temu:

 • "Srebrenica "

 • "SDA poslije 4.kongresa"

 •  "Ekonomske mogućnosti ZE – DO kantona i općine Zavidovići"

 • Izrada i ljepljenje plakata na temu:"10 godina genocida u Srebrenici" – u mjesecu julu

 • Posjeta Srebrenici – u mjesecu julu

 • Promocija knjiga – u mjesecu decembru

 • Kontinuirane aktivnosti posjeta mjesnim odborima AM SDA i formiranje novih.


 

OO  AM  SDA  OLOVO

  Dana 13.aprila.2005.godine održana je Izborna skupština AM SDA Olovo i za predsjednika izabran Idris Smailhodžić.

  OIO AM SDA Olovo je implementirao slijedeće aktivnosti:

 • Organizovanje kulturno – zabavnih manifestacija,sportskih takmičenja i javnih tribina:

 • Dana 18.06.2005.godine organizovali turnir u malom nogometu na kome je učešće uzelo 24 ekipe ;

 • Za ekipu AM SDA Olovo organizovano nekoliko odlazaka na sportska takmičenja;

 • Kontinuirana aktivnost posjeta mjesnim ograncima AM SDA Olovo;

 • Organizacija tradicionalnog vjersko-zabavnog programa AM SDA Olovo ,gdje je tom prilikom organizovan i besplatan prevoz za stanovnike iz udaljenih područja općine Olovo;

 • Organizacija promocije knjige DNEVNIK REVOLUCIJE ;uglednog književnika i publiciste, gosp. Fatmira Alispahića.


 
OO  AM  SDA VAREŠ

Dana 28.septembra.2004.godine održana je Izborna skupština AM SDA Vareš i za predsjednika izabran Hadis Musa. Nephodno je istaći da  AM SDA Vareš nema osnovnih uvjeta za rad ( nema svojih prostorija, računarske opreme,kao ni ostalog kancelarijskog materijala i inventara ). AM SDA Vareš je, i uprkos tim problemima, realizovala slijedeće:

 • organizovala turnir u malom nogometu povodom dovišta u Karićima na kojem je učešće uzelo 8 ekipa iz Vareša i Breze,

 • u Planu je bila i organizacija tribine sa gostom-predavačem gosp.Fatmirom Alispahićem, kao i doček folklorne grupe AM SDA Kakanj, koja nažalost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava,

 • kontinuirana aktivnost osnivanja mjesnih odbora AM SDA Vareš.


OO  AM SDA TEŠANJ

U mjesecu aprilu 2005.godine održana je Izborna skupština AM SDA Tešanj i za predsjednicu izabrana Aiša Zaimović.

Držeći se ideje da u politički rad, kao i društvene tokove treba uključiti mlade generacije koje će sa svojim idejama i snagom otvoriti Stranku i približiti mladima  počele su aktivnosti na realizaciji istog.Tokom aprila mjeseca počelo se sa okupljanjem jednog broja mladih kao i njihovom animacijom za rad na konkretnim projektima, a što je u skladu s Planom aktivnosti OO SDA za naredni period.

U periodu koji je iza nas AM SDA je usvojila okvirni plan rada za naredni period, koji omogućava široko polje djelovanja.Uradili smo i niz projekata  koji su u skladu s njim i to:

 • Prvo i osnovno jeste animacija  mladih populacije od 80-88.godišta i u vezi s tim AM organizuje okupljanja i susrete mladih svake zadnje subote u mjesecu. Cilj ovih druženja mladih su i međusobni razgovori mladih o njihovim problemima i o načinu njihovog riješavanja. Kroz  ova druženja do sada je prošlo oko stotinjak mladih.

 • Ostvarivanje komunikacije s drugim omladinskim organizacijama i upoznavanje rada istih, kao i ostvarivanje tješnje saradnje s njima. AM SDA je organizovala jednodnevnu posjetu Mostaru i AM SDA Mostar za četrdesetosmero mladih iz Tešnja.

 • Ostvarivanje saradnje s medijima  te informisanje javnosti o aktivnostima  koje sprovodi  AM – Objavljeni su članci o radu i aktivnostima AM SDA Tešanj u Jutarnjim novinama u dva navrata te Glas komuna Doboj također ,AM SDA  obavezno se oglasi i povodom svakog praznika putem elektronskih medija koji egzistiraju na našem području

 • Izrada anketnog listića i anketiranje mladih na području općine Tešanj – u ovu aktivnost bilo je uključeno oko dvadesetak mladih koji su radili na izradi i anketiranju metodom direktnog intervjuisanja. Anketiranje je izvršeno na uzorku od 500 mladih, a prikupljeno je 297 popunjenih anketnih listova ili 59,40 % planiranog obima, a to je nadpolovičan osnov za izvođenje analize. Kao rezultat analize krenulo se i  sa novim projektima koji su u toku a to su:

 • Projekat  borba protiv droge podrazumijeva organizovanje okruglih stolova  u osnovnim školama i srednjim školama na tu temu, s gostima kompetentnim da govore o toj problematici, a prije održavanja okruglog stola  u svakoj školi provode se natječaji za literalni rad na ovu temu uz obezbjeđene novčanih i drugih nagrada. Na ovaj način podstakla se veća pažnja onih kojima je i posvećen ovaj projekat samim time što i sami učestvuju u ovom projektu. Ovaj projekat je uspiješno završen.

 • Projekat registracija mladih za predstojeće izbore – Ovaj projekat ne podrazumjeva samo kako registrovati mlade nego i kako ih animirat da na dan izbora obave svoju građansku dužnost – Završne pripreme za realizaciju u toku.

 • Projekat uključivanja mladih u poljoprivredne projekte – imenovanje radnog tima u toku.

 • Projekat koji se bavi zaživljavanjem humanitarnog rada, kao i podsticanje humanizma kod mladih jeste prikupljanje pomoći za povratnike u Srebrenicu ovaj je projekat u završnoj fazi.

Napomena: Ovaj izvještaj se odnosi na  unatrag deset mjeseci u kojima je održano 15 druženja sa mladima, sedmično po dva konsultativna sastanka sa radnim grupama zaduženim za rad po određenim projektima, kao i četiri sjednice IO AM OO SDA Tešanj.


All right reserved.

Design by Mirza Hvala na posjeti!