Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 Meni
Naslovna
Deklaracija
Pravila
Vijesti          Politika
Citati
Korisne stvari Foto galerija Knjiga gostiju
 Press
Saopštenja
Izvodi iz štampe
 Općinski odbori
Vareš
Breza
Visoko
Kakanj
Zenica
Žepče
Zavidovići
Maglaj
Tešanj
Doboj-Jug
Vijesti

SA SDA JAČA BiH

 

SA SDA JAČA BiH

Nemojte glasati za one koji su se pretvorili u lokalne moćnike, za one koji su stekli bogatstvo pa im se ne zna porijeklo.

Nemojte glasati ni za one koji mnogo govore, koji za sebe agituju i kažu ''glasaj za mene''.

Za one koji traže vlast nemojte glasati.

Danas svugdje u razvijenom društvu postoje bogati ljudi i bogata preduzeća. Sve što je više bogatstva u jednom društvu, sve veći dio tog bogatstva pripada svima

Srebrenička katastrofa je ljudska nesreća prevelika za premalu Bosnu. Tragedija i motivi koji stoje iza nje tiču se svakog čovjeka i svake žene u svijetu.

...riječi su rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića.


 

 

 

 

 

Tekst je preuzet iz Biltena SDA BiH.

 

 
 
 Dio iz političkog referata rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića

 

Sa drugog Kongresa SDA BiH (06. 09. 1997. , Sarajevo)

...Za kraj sam ostavio najvažnije pitanje-nacionalno pitanje u Bosni Hercegovini. U tom pitanju zbijena je sva zagonetka Bosne pa i njeno riješenje.

Ovih dana posmatrao sam u medijima tekuću prezentaciju političkih stranaka na području Federacije. Svima su im puna usta cjelovite Bosne i demokratije. Sve one kažu da hoće pravnu državu, tržišnu ekonomiju i obrazovanje. Sve one hoće povratak progranih i ističu svoju brigu za invalide i šehidske porodice. Sve one izražavaju svoju opredjeljenost za civilno društvo i uključivanje Bosne u evropske integracije itd. Njihovi programi liče kao jaje jajetu.

Postavlja se pitanje; u čemu je onda razlika? U čemu je specifična pozicija SDA?

Razlika ima više, a glavna je u pristupu nacionalnom pitanju u Bosni i Hercegovini.

Postoje dvije suprostavljene teze. Prva: to jači bošnjački narod, to jača Bosna. I druga: što slabiji bošnjački narod, to jača Bosna.

U te dvije suprotne devize ogledaju se dvije različite vizije, pa i dvije različite sudbine Bosne.

Lijeve stranke pozivaju bošnjački narod da se odrekne nacionalnosti. One to ne čine ni otvoreno ni direktno, ali sve što rade i govore, pa i ono što prešučuju, vuče u tom pravcu. Jedan oblik te moralno i istoriske neutemeljene poruke je i uporno trpanje u isti koš SDA sa HDZ I SDS. Ta poruka se na ovaj ili onaj način ponavlja iz dana u dan. Bošnjački narod je pod stalnim pritiskom ove zbunjujuće propagande.

Upornim izjedačavanjem dvije nacionalne stranke sa SDA, bošnjačkom narodu se nameče kompleks suodgovornosti za rat u Bosni. Da bi bio amnestiran ove ne postojeće "krivice" , on bi trebao da se odrekne svog identiteta.

Postavlja se pitanje: U korist čega i zašto? Sve se ovo čini uprkos jasnim istoriskim faktima. Valjda je nesporno da je SDS rušila a SDA branila Bosnu. Zar također nije nesporno da su ove dvije stranke imale potpuno različit odnos prema čovjeku i demokratiji. Kako mogu biti jednake kada su u ovim najbitnijim pitanjima sasvim različite?

Gospodu iz opozicije moramo posjetiti da u Bosni nije bio sukob nacionalnih stranaka, nego sukob demokratije i fašizma. U Bosni se Sloboda branila od agresije. Mi nismo nikakva treća strana ( a ni "prva" i "druga").Mi smo dio odbranjene i slobodne Bosne sa kojeg je i u najmračnijim danima agresije dopirao tačak svijetlosti i nade.

Zato je na mjestu pitanje zašto demokraciju trenirate samo na bošnjačkom narodu, i zašto samo ovdje gdje je demokratija odbranjena? Zašto ne idete u srbski entitet i tamo okušate sreću? Valjda je očito da demokratija veće probleme ima tamo.

Mi ne poistoviječujemo SDA sa Bošnjačkim narodom jer narod je uvijek više od jedne stranke, ali s obzirom na spomenute istoriske činjenice, moramo reći: svako ko izjednačava SDS i SDA taj svijesno unosi zabunu u bošnjački narod. I ne samo to. On u krajnjem rezultatu stavlja znak jednakosti između naših boraca i četničkih dželata. I to naš narod treba da zna.

Pošto je formiranje hrvatske i srbske nacije u Bosni završeno, vaš poziv za odbacivanje nacionalnosti upućen je očito samo Bošnjacima. Ako bi taj poziv kojim slučajem bio prihvačen, to ne bi bio put "mirnoj" Bosni, kao što vi vjerujete. U istoriji, dobre namjere ne proizvode uvijek i dobre posljedice. "Jednostrano nacionalno razoružanje "bošnjačkog naroda-da ga tako nazovem-ne bi slabilo nego jačalo druga dva nacionalizma i nihove poznate apetite prema Bosni.

Bošnjačkom narodu treba njegova autentična stranka. Ako to ne budemo mi, biće neko drugi. SDA kao umijerena stranka sa snažnim građanskim akcentom, nacionalna osjećanja bošnjačkog naroda pretvara u pozitivnu energiju. Njenim pomijeranjem sa ove  pozicije  otvorio bi se prostor za radikalne, pa i ekstremne struje u bošnjačkom narodu, što bi dovelo do nestabilnosti i do nove spirale nacionalizma.

Mi u SDA smatramo da je "pređen Rubikon" i da nema povratka natrag ka bezbojnoj i anacionalnoj Bosni. Nakon što je postao svijestan sebe i svog imena i nakon neizmijernih patnji kroz koje je proša, bošnjački narod se nikada više neće odreći bošnjaštva kao nacije i islam kao njegove duhovne komponente.Ovo osjećanje nije moguće ugasiti, niti je poznato da je jedan narod, pošto je postao svijestan sebe, pristao na samozaborav.

Multietnička Bosna je moguća, anacionalna to više nije.

Ono što je realno i moguće to je da naše narode, Hrvate, Srbe, Bošnjake, povedemo naprijed ka civilizaciji, da ovu neizmijenjivu činjenicu nacionalnosti u Bosni uskladimo sa imperativima novog doba. Mi ćemo biti zadovoljni ako u Bosni umijesto velikohrvata imadnemo Hrvate i umijesto velikosrba imadnemo Srbe.

U Bosni nem jednosmijernih, čistih rješenja. SDA je i bošnjačka i građanska stranka. Bošnjačka po velikoj većini svog članstva, građanska po važečim tačkama svog programa. To je, prije svega, snažan poziv narodu za očuvanje cijelovite Bosne na osnovama različitosti i tolerancije, to je suprostavljanje radikalizmu i ekstremizmu u svojim redovima, to je otvorenost prema svijetu i tekovinama zapadne civilizacije i , konačno , to je praktična saradnja sa svima koji imaju slične ciljeve. Mi ne tvrdimo da smo sami odbranili Bosnu niti to svojatamo isključivo za sebe. I ovdje i u svijetu , bilo je, hvala Bogu, mnogo onih koji su radili i borili se za isti ideal. Naše saborce drugih nacija i vjera i drugačijeg političkog opredjeljenja mi ne odbacujemo niti zaboravljamo. Svako ko želi da ide sa nama, dobro je došao, mi ćemo mu krenuti u susret.

To je put da jednog dana svi Bošnjaci kažu da su Bosanci, a Hrvati i Srbi, ostajući ono što jesu kažu isto. Sve druge opcije su nerealne. DA bi dočekali taj dan Bosna mora da postane stvar ponosa svakog od nas, da bi to bila, ona mora postati zemlja slobode i prosperiteta. Sadašnji o r e a l mučeništva za to nije dovoljan. Samo tada će građanin Bosne sa osjećanjem ponosa reći da je Bosanac. A to je proces koji će trajati.

U međuvremenu, krećući se tom dalekom i velikom cilju, školovat ćemo naš narod, učiti naše ljude i žene ljubavi prema Bosni i odgajati ih u duhu poštovanaj vlastitih tradicija i univerzalnih ljudskih vrijednosti, a prije svega slobode i tolerancije. To je put SDA , rekao je na kraju referata prvi predsjednik rahmetli Alija Izetbegović.


Design by Mirza Hvala na posjeti!