Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 
   
 

Ovo je prvi korak na Vašem putu da postanete član najveće omladinske organizacije u našoj zemlji.  Članstvo u Asocijaciji mladih SDA je dobrovoljno. Članovi AM SDA BiH mogu biti članovi i simpatizeri SDA BiH od 15 do 30 godina starosti. Da biste postali član Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA ZDK morate biti nastanjeni u ZE—DO kantonu. Pristupnica AM SDA se može dobiti u svakoj općinskoj organizaciji Asocijacije mladih.

   

     

     
  <<< Nazad
 

Design by Mirza

 

     
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 
 
04/ 02 / 07   IZVJEŠTAJ  OO AM SDA  ZDK za 2006.
 

                                          

Predmet:  Izvještaj o predizbornim aktivnostima KIO AM SDA ZE-DO kantona i OO AM SDA

Poštovani,

Kantonalni operativni izborni štab AM SDA ZE – DO kantona je konstituiran 08.02.2006.godine, paralelno sa osnivanjem i Kantonalnog operativnog izbornog štaba SDA ZE – DO kantona

KOIŠ –a AM SDA ZE – DO kantona broji 8 članova u sastavu: Sanela Ganić - predsjednica, Idris Smailhodžić, Emir Horozović, Ramo Mehić, Amel Ćatić,Miralem Redžić,Aldin Bjelić i Eldis Kusur

Shodno mjesečno planiranim aktivnostima realizovano je slijedeće:

 

-                          konstituiran je KOIŠ AM SDA ZDK;

-                          predložen i jednoglasno usvojen, od članova KIO AM SDA ZDK, Okvirni operativni program predizbornih i postizbornih aktivnosti KOIŠ – a AM SDA ZDK

-                          održana javna tribina na temu» Borba protiv bolesti ovisnosti» u Visokom u saradnji sa AM SDA Visoko i stručnog tima iz Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti;

-                          održana javna tribina na temu:»Dosadašnji rezultati politike SDA u pogledu stipendiranja,kreditiranja i zapošljavanja mladih» u Zenici, gdje su predavači bili: Premijer Vlade ZE – DO kantona ( Miralem Galijašević ), zatim gosp. Nedžad Polić i direktor Kantonalnog zavoda za zapošljavanje,gosp. Nihad Pašalić.

-                          Organiziran cjelodnevni izlet za članove KO AM SDA ZE – DO kantona u Visokom, na mjestu Visočica – popularnoj Piramidi Sunca,gdje su za tu priliku izletnicima podijeljene majice sa logom AM SDA i porukom «SA SDA ZAJEDNO DO VRHA».Prisutnima se obratio i gosp. Semir Osmanagić.

-                          Urađena i distribuirana anketa/ispitivanje javnog mnijenja o predstojećim izborima;

-                          Održana je javna tribina u Zavidovićima na temu:»Uloga mladih u kreiranju budućnosti države»,gdje su predavači bili gosp. Mirsad Zaimović – predsjednik KO SDA ZDK i Nedžad Polić – dopredsjednik KO SDA ZDK;

-                          Organizovana je i, sada već tradicionalna aktivnost,trodnevna radionica političko – edukativnog karaktera za mlade kandidate na listi SDA za Opće izbore,kao i za članove KO AM SDA ZDK na temu:»Javno zalaganje i medijska prezentacija» na Bistričaku kod Zenice.Tom prilikom učesnicima su podijeljena i priznanja za uspješno apsolvirano znanje iz navedenih tema;

-                          Organizovana je i radionica u prostorijama KO SDA ZDK u Zenici ,takođe za mlade kandidate na listi SDA, na temu:»Učešće mladih u predizbornoj kampanji»;

-                          U posljednjoj sedmici mjeseca septembra održana press konferencija na kojoj su predstavljeni mladi kandidati SDA.

NAPOMENA:

 

-                          Sve prethodno navedene aktivnosti su medijski propraćene.

-                          Aktivirana je ,u mjesecu maju, i WEB stranica KO AM SDA ZDK (www.koamsdazdk.com.ba ) gdje se prezentovane ove i sve druge aktivnosti,kako KO AM tako i OO AM SDA u ZDK

-                          u dogovoru sa predsjednicima OO AM SDA u ZDK zaključeno je,na sjednici KIO AM SDA ZDK, da se,tamo gdje postoji potreba,ili  konstituišu Općinski izborni štabovi AM SDA ili izaberu koordinatori koji su direktno uključeni u Općinske izborne štabove SDA.

-                          Takođe smo uzeli aktivno učešće u radu KOIŠ –a SDA ZDK.

 

KANDIDATSKE LISTE

Na listi SDA za predstojeće Opće izbore 2006. bilo je kandidirano 15 mladih osoba do 35.godine dobne starosti i to:

                              SKUPŠTINA ZE-DO KANTONA

 

 1.  EDINA ČORBO                       ( br.2. )     - BREZA 

 2.  AMRA AHMEDOVIĆ             ( br. 5. )    - VAREŠ

 3.  ADISA PAŠIĆ                          ( br. 8. )    - ZAVIDOVIĆI

 4.  JADRANKA TEPIĆ                ( br. 17.)    - ZENICA

 5.  ELVIR MEHIĆ                         ( br. 21.)   - ZAVIDOVIĆI

 6.  SEMIR SEJDINOVIĆ              ( br. 24.)   - TEŠANJ

 7.  ŠEFKA NUHAN                      ( br. 26.)   - MAGLAJ

 8.  HARIS SEJDIĆ                        ( br. 28.)   - TEŠANJ

9.  ALMA TAJIĆ                            ( br. 29.)    - VISOKO

10. ENVER KARAHASANOVIĆ  ( br. 31.)     - ZAVIDOVIĆI

11. MIRSAD JAŠARSPAHIĆ       ( br. 34.)      - KAKANJ

12. EMINA ISIĆ                            ( br. 35.)      - MAGLAJ

13. ASIMA MERDANOVIĆ         ( br. 38.)      - ZAVIDOVIĆI

14. RAMO PIVIĆ                          ( br. 39.)      - ZENICA

 

                                         PARLAMENT FBIH

 

1.  JASMIN DUVNJAK           ( br. 10.)            - ZENICA

 

S obzirom da je SDA na nivou Skupštine ZDK osvojila 13 mandata od predloženih mladih kandidata u Skupštinu ZE – DO kantona ušli su:

-                          Haris Sejdić – na 4 mjestu po broju osvojenih glasova

-                          Ramo Pivić  – na 6 mjestu po broju osvojenih glasova

-                          Semir Sejdinović – na 8 mjestu po broju osvojenih glasova

-                          Elvir Mehić – na 14 mjestu po broju osvojenih glasova,tj. prvi na čekanju

 

Za nivo Parlamenta FBiH Stranka je osvojila 3 mandata, gdje je u isti prošao i  mladi kandidat za nevedeni nivo ,gosp. Jasmin Duvnjak.

Za nivo Parlamenta BiH Asocijacija mladih SDA ZE-DO kantona nije imala kandidata.

 

Izvještaji o predizbornim aktivnostima OO AM SDA u ZE-DO kantonu

 

 - OO AM SDA VISOKO

 

         Na održanoj sjednici kadrovske komisije dana 14.02.2006. godine predloženi su timovi Općinskog izbornog operativnog štaba SDA kao i sastav timova. U tim za mlade predložen je,ispred OIO SDA, gosp. dr. Senad Karavdić – predsjednik i gosp. Ferid Provalić.  Zadatak tima za mlade je da koordinira aktivnosti AM SDA Visoko.

Ø      09.04.2006. realizovana je Ekološka akcija čišćenja prilaznih puteva arheološkom lokalitetu Visočica. U navedenoj akciji svoje ućešće uzelo je  pored velikog broja omladinskih organizacija i nekolicina ekološki osviještenih građana.

Ø      23.04.2006. AM SDA Visoko u broju od 20. svojih članova je volontirala na piramidi Sunca. Za ovu priliku izrađene su majice sa logom stranke, kao sredstvo marketinga, a u cilju stvaranja publiciteta.

Ø      20.05.2006. realizovan je projekat pod nazivom ''Sportom i znanjem protiv droge''. Projekat se sastojao iz dva dijela i to: Prvi organizacija turnira u basketu (podjeljene vrijedne nagrade, ućešće uzelo 11. ekipa) i drugi organizacija tribine (ugošćena tri istaknuta stručnjaka za borbu protiv bolesti ovisnosti, osoba koja je prošla proces odvikavanja i prikazan film o životu ovisnika u centrima za odvikavanje). U sklopu projekta postavljena je tabla za basket, na kojoj i dan danas stoji natpis AM SDA Visoko.

Ø      28.05.2006. U cilju popularizacije piramida u Visokom AM SDA  je ugostila OO AM SDA iz ZE-DO kantona. Za ovu priliku izrađeno je 50 promo majica. Oko 70. članova AM iz ZDK posjetilo je naš grad i piramide. Pokrovitelj ove akcije bio je KO AM SDA ZDK (KOIŠ AM SDA ZDK).

Ø      21.07. i 22.07.2006. godine realizovana je Prodajna izložba radova djece sa posebnim potrebama Zavoda Drin iz Fojnice u PC Vizija Visoko. Izložbu je posjetio veliki broj građana naše općine koji nije krio svoje zadovoljstvo ovom organizacijom. Prikupljena su sredstva u iznosu od 1930 KM.

Ø      29.07.2006. grupa od 40. mladih SDA iz Goražda posjetili su AM SDA Visoko. Tom prilikom upriličen je zajednički sastanak, ručak, džuma, posjeta piramidi mjeseca i obilazak grada.

Ø      20.08.2006. organizovan je izlet na Prokoško jezero. Upućen je javni poziv svim mladim sa područja naše općine putem plakata i saopštenja za javnost. Odziv je bio više nego zadovoljavajući, ali zbog ograničenog broja mjesta na izlet je išlo  68 putnika.

Ø      Izrađena je brošura AM SDA Visoko u kojoj su predstavljene realizovane aktivnosti AM SDA Visoko u predhodnom periodu kao i kandidati koji se nalaze na listama za opće izbore 2006.

Ø      10.09.2006. organizovan je izlet na stari grad Bobovac kod Kraljeve Sutjeske.

Ø      18.09.2006. organizovana je press konferencija AM SDA Visoko. Na pressu su prisustvovali lokalni mediji RTV Visoko i radio Q. Cilj konferencije je bio da se javnost upozna sa dosadašnjim radom AM, kao i predstavljanje g-đice Alme Tajić, kandidata AM SDA Visoko za Kantonalnu skupštinu.

Ø      Članovi AM SDA Visoko su dali svoj doprinos u realizaciji tribine (doček gostiju, podjela promo materijala i ostale aktivnosti koje su bile zahtjevane u cilju uspješne realizacije tribine), Centralnog predizbornog skupa (izrada protokola, postavljanje i uređivanje stejđa, postavljanje i kupovina zakuske za goste u salonu, doček zvanica i ostalih gostiju, podjela promotivnog materijala, rasklanjanje bitnih elemenata SDA poslije skupa i ostale aktivnosti koje su bile zahtjevane u cilju uspješne realizacije skupa) i podjele promotivnog materijala na ulici.

Ø      7 članova AM SDA Visoko su direktno bili uključeni u izborni proces na biračka mjesta kao članovi/predsjednici biračkih odbora. Biračka mjesta su: Šošnje(Naida Salihspahić-član), Šareni Hanovi(Nizama Alijagić-pred.), D. Rosulje(Mirza Ganić-pred.), Podvisoki(Dževad Fejzić-pred.), G. Rosulje(Senija Zukić-pred.), Orašac(Irhan Salkić-pred.) i Grđevac(Alma Genjac-član).  Biračka mjesta i njihov broj u kojim je SDA imala pravo da predloži svog člana odredila je Općinska izborna komisija.

Navedene aktivnosti su bile organizovanog tipa, ali pored toga članovi AM su individualno dali (davali) svoj doprinos u kampanji, a sve u skladu sa zahtjevima  određenih timova i Stranke.

 

Članovi OIO AM SDA Visoko su: Mirza Ganić – predsjednik, Senija Zukić, Sulejman Ismić, Irhan Salkić, Nizama Alijagić, Naida Salihspahić, Lejla Čosić, Alma Genjac, Dževad Fejzić, Alma Tajić, Amil Neimarlija, Azra Husić, Emira Frljak i Nermin Alijagić.

                         

 - OO AM SDA TEŠANJ

U sklopu sveobuhvatnih aktivnosti u pripremi i sprovedbi predizborne kampanje za Opće izbore koji su se održali 1. oktobra 2006.godine.Asocijacija mladih OO SDA Tešanj je na svojoj sjednici IO Asocijacije mladih OO SDA Tešanj donijela odluku o imenovanju OIŠ-a, a  u sastavu članova IO Asocijacije mladih OO SDA Tešanj. Shodno tome predložen je i jedan član mladih u OIŠ OO SDA Tešanj.

Plan aktivnosti je urađen u skladu  s planom kampanje u kojoj smo uzeli učešće od ukupno jedne trećine kampanje a ono se ogledalo u sljedećem:

-         Imali smo uspješnu aktivnost na organizaciji Basket turnira sa velikom   posjećenosću, i dobrim efektom na situaciju u sredini.

-         Organizacija ( otvaranje predizborne kampanje koncertom ) skupa '' Koncert za mlade '' gosti su bili: Magbhet i Emir Đulović

-         Uzeli smo učešće u samom izboru kandidata za kadidatske liste

-         Aktiviranje i kopitiranje mladih članova u OIŠ mjesnih odbora i time smo dobili podpunu kordinaciju sa bazama po mjesnim odborima kao najmanje Statutarno tijelo u organizaciji Stranke.

-         Briga za posjećenošću mladih na sjelima po mjesnim sredinama u toku kampanje.

-         Omogućen kontakt sa članstvom u kancelariji Asocijacije mladih i prihvatanje prijedloga, sugestija u organizaciji i radu u toku kampanje.

-         Učešće u izradi sedmičnog TV Biltena na kablovskoj televiziji.

 

Sve gore navedene aktivnosti su svakako doprinijele rezultatu koji uzimajući pojedinačno za općinu ima dobar rezultat iza kojeg velikim dijelom stoje mladi OO SDA Tešanj,a ona se ogleda u izboru u tijela skupštine kantona prijedloge mladih: Haris Sejdić, Ibrahim Plančić i Semir Sejdinović.

Izborni cilj kako Asocijacije mladih tako i Općinskog odbora SDA Tešanj bio je da svi kandidati na listama iz Tešnja prođu u zakonodavnu vlast.S obzirom da je Asocijacija mladih imala kandidate na listi samo za kantonalni nivo,možemo konstatovati da smo izborni cilj i ostvarili

Ukupan rezultat SDA,a tako i Asocijacije mladih, je nedovoljno dobar, te je neophodno tražiti i utvrditi odgovornost zbog takvog izbornog rezultata na svim nivoima.

Pozicija Asocijacije mladih je veoma loša i nema gotovo nikakav uticaj,jer je nedovoljno velik procenat mladih koji su uključeni direktno i aktivno djeluju u strukturama Stranke. Moralo bi se unutar organa Stranke stvoriti više prostora za rad i aktivno djelovanje mladih,poboljšati njihov status unutar Stranke. Kroz ulaganje (seminar,školovanje,stipendiranje,itd.) i promociju mladih kadrova Asocijacije mladih,jačamo, pripremamo kadrovski SDA za neke od narednih izbora.

 

Članovi OIO AM SDA Tešanj su: Aiša Zaimović – predsjednica, Ernad Prnjavorac, Kanita Gredelj,Muhamed Huskić,Hasan Ćeman,Hamza Hotić,Emir Ibrahimović,Kenan Korajlić,Mersiha Bajrektarević,Nirma Mešinović.

 

 - OO AM SDA BREZA

AM SDA Breza je aktivno učestvovala u predizbornim aktivnostima na cjelokupnoj teritoriji općine Breza, paralelno i zajedno sa SDA Breza. Odmah nakon formiranja Izbornog štaba SDA Breza napravljene su grupe za obilazak terena – mjesnih odbora i to mješovite (SDA-AM) i u periodu april-maj 2006. izvršen je obilazak svih mjesnih odbora.

Nakon toga uslijedila je"Bazenijada 2006" gdje su naši članovi aktivno učestvovali i provodili ciljeve SDA na nivou općine.

Početkom septembra 2006.kreće se u ponovni obilazak terena i organizovanje predizbornih skupova u svim mjesnim odborima.Tako su članovi AM SDA Breza zajedno sa članovima SDA Breza aktivno učestvovali u svim predizbornim aktivnostima.Pored toga, AM SDA Breza stalno je radila na polju sa mladima, sastanci OO AM SDA Breza,kao i sastanci sa sportistima,učenicima,studentima,itd.

Ovi predizborni skupovi su išli konstantno sve do centralnog predizbornog skupa SDA Breza, gdje su ponovo članovi AM SDA Breza učestvovali u organizaciji.

Početkom mjeseca Ramazana formiran je hor Gimnazije koji je nastupao pod pokroviteljstvom AM SDA Breza po svim džematima.

Sedam dana pred izbore organizovan je iftar i druženje u motelu Bosnia koji je AM SDA Breza organizovala i na kojem je prisustvovalo preko 120 mladih ljudi,od sportista,studenata,učenika do umjetnika,radnika i naravno naših članova.

Takođe,najavljen je i drugi memorijalni turnir u malom nogometu»Alija Izetbegović» poslije izbora koji je održan 29.10.2006.godine uz učešće 16 ekipa.

Članovi AM SDA na našem području su aktivno učestvovali u svim predizbornim aktivnostima,kako je to unaprijed navedeno.Bili smo dosta zastupljeni,kako u Izbornom štabu SDA Breza,tako i u grupama za obilazak terena.

Naši ciljevi su bili da naš kandidat osvoji dovoljan broj glasova za ulazak u Kantonalnu skupštinu,međutim to nismo uspjeli ostvariti. Naš kandidat Edina Čorbo nije ušla u skupštinu kao ni jedan kandidat iz Breze.Vjerovatno su razlozi što naši građani nisu glasali samo za naše kandidate,nego za gotovo sve sa liste.

Propagandni materijal nije bio ravnomjerno raspoređen na sve kandidate AM SDA sa pojedinih kandidatskih lista.

Na pozive koje smo upućivali prema visokim dužnosnicima AM SDA BiH i predstavnicima u vlasti,nisu se odazvali da budu prisutni na centralnom predizbornom skupu.Ubuduće se treba više pažnje posvetiti kandidatima AM SDA u pogledu reklamiranja i ulaganja u njihovu kampanju,jer gotovo svi mladi kandidati nemaju sredstava da se samoreklamiraju,a vrh Stranke i AM nema za to sluha.Takođe,još jedan razlog ovako slabih rezultata AM i SDA je taj što se osjetio raskol u Stranci na državnom nivou i vođenje paralelnih kampanja.

Što se tiče pozicije AM unutar SDA u smislu organizacione i kadrovske spremnosti za realizaciju projicirane politike SDA na našem terenu je više nego dobra.Naši kandidati su i članovi IO SDA Breza (od 13 članova,iz AM su 4 ), zatim u kadrovskoj komisiji SDA Breza od ukupno 7 članova ,iz AM su 2. Takođe i u Izbornom štabu SDA Breza je bilo 7 ili 8 mladih ljudi.Sve ovo upućuje da su naši članovi direktno uključeni u rukovodstvo Stranke i da imaju punovažeći glas kada se donose bilo kakve odluke.

Članovi OIO AM SDA Breza su: Adnan Alikadić – predsjednik, Midhat Jusić, Esma Smailbegović,Faruk Bašić,Salko Solak,Mirsad Karišik,Almin Alihodžić,Latifa Muratović,Admir Ahmedspahić,Suad Kadrić,Adnan Dinarević,Saudin Šišić,Nezir Zahirović,Admira Čolan,Nedžad Botić,Edina Čorbo – vijećnik i Sead Kovačević – vijećnik.

           

- OO AM SDA KAKANJ

 

Predizborne aktivnosti AM SDA Kakanj za Opće izbore 2006.godine su:

-         redovna komunikacija sa članovima AM SDA Kakanj

-         prisustvo na predizbornim skupovima

-         pomoć Izbornom štabu u organizaciji skupova

-         odlazak na Centralni predizborni skup u Sarajevo – 20.09.2006.godine ( otputovalo 50 članova

-         iftar u Brnjicu – 25-09.2006. – prisustvovalo 90 mladih ljudi sa područja cijele Općine

-         Veče ilahija i kasida – 29.09.2006.

-         Obilazak biračkih mjesta na dan izbora

-         Ljepljenje plakata.

Cilj  AM SDA Kakanj u predizbornoj kampanji za Opće izbore 2006.godine bio je promocija Stranke i njenih ciljeva kod birača mlađih populacija, s posebnim akcentom na motivisanje mladih da izađu na izbore. Radeće na tom cilju AM SDA Kakanj je postigla zavidne rezltate u homogeniziranju mladih oko SDA, i po našim procjenama, 20% ukupnih glasova za Stranku  su ostvareni zaslugom AM SDA Kakanj na direktan ili indirektan način.

            Problem u kampanji promocije mladih, po našem mišljenju, je taj što se nisu okupili svi kandiadti AM SDA na jednom mjestu i preko sredstava javnog informisanja predstavili svoju platformu.

            Rezultate Stranke ocjenjujemo kao pobjeda, ali neubjedljiva.Dok rezultat kandidata za bošnjačkog člana Predsjedništva ocjenjujemo poražavajućim i katastrofalnim.

            AM SDA Kakanj je prezadovoljna sa svojim položajem unutar SDA Kaknja i kadrovski i organizaciono smo spremni za realizaciju politike SDA.

Članovi OIO AM SDA Kakanj su: Haris Veispahić – predsjednik, Adis Puščul, Enhad Šolbić, Amel Husika,Emir Ibrahispahić, Huso Delić, Mahir Mujčinović,Senaid Đakovac,Fatima Kadić,Šejla Penjo,Semina Imamović, Mahira Alajbegović,Aida Kubura, Amira Hasagić.

 

 

 - OO AM SDA ZAVIDOVIĆI

            U okviru predizborne kampanje AM SDA Zavidovići je organizovala slijedeće aktivnosti: 

-         izlet za članove i aktiviste AM SDA ( na izletu su dogovorene aktivnosti koje će biti realizovane u okviru kampanje)

-         turnir u malom nogometu ( četiri mjeseca i jedan centralni čiji se termin poklapao sa Centralnim predizbornim skupom )

-         podjela letaka

-         organizacija iftara ( dva iftara koje su organizovali mladi kandidati )

 

Pored ovoga AM SDA Zavidovići je aktivno učestvovala u svim aktivnostima koje je provodila Stranka ( tribine,bilten,predizborni skupovi,posjete terenu i dr. )

 

Članovi OIO AM SDA Zavidovići su: Nermin Halilčević – predsjednik, Samir Hasičić, Mevludina Šejkanović,Almin Husanović,Hakija Bošnjaković,Emir Horozović,Emir Kalabić, Adnan Parić,Asmir Pašić,Mufid Osmanović,Kenan Hadžić,Irfan Ćosić, Almir Omerčević, Edin Keserović,Almir Kadrić.

 

 - OO AM SDA VAREŠ

Što se tiče predizborne kampanje AM SDA Vareš sve smo organizovali u saradnji sa OO SDA Vareš. Tako da smo zajedno obišli sve mjesne odbore SDA Vareš i na kraju organizovali Centralni predizborni skup u Kino sali u Varešu.

 

Članovi OIO AM SDA Vareš su: Hadis Musa – predsjednik, Majda Muftić, Mirnes Hrvat, Edin Ajanović,Amra Ahmedović,Kenan Ahmedović,Adisa Rizvanović,Fuad Mahmutović, Safet Beganović, Saudin Zazan,Emir Islamović,Ahmet Kamenjaš,Nermin Čusta.

 

- OO AM SDA OLOVO

 

Asocijacija mladih SDA Olovo je svoje predizborne aktivnosti radila u sklopu Plana predizbornih aktivnosti OO SDA Olovo.Tako da smo obišli mjesne odbore SDA Olovo,organizovali tribine, distibuirali propagandni materijal i učestvovali u organizaciji centralnog predizbornog skupa.

 

Članovi OIO AM SDA Olovo su: Idris Smailhodžić – predsjednik, Mirhad Šarić,Midhat Brčić, Aldin Bjelić, Arnes Andelić,Muamer Bahtović,Nedžad Duraković,Sanela Busnov,Ernad Krekić, Edin Pašić,Enes Mehanović,Lamija Čakarić.

 

 

- OO AM SDA ŽEPČE

Predizborne aktivnosti Asocijacije mladih SDA Žepče su rađena zajedno sa OO SDA Žepče koje su se odnosile na obilaske mjesnih ogranaka, organizovanje tribina i centralnog predizbornog skupa,kao i lijepljenje plakata i dijeljenje letaka i brošura.

 

 - OO AM SDA MAGLAJ

Asocijacija mladih SDA Maglaj je učestvovala aktivno u predizbornoj kampanji koju je vodila OO SDA Maglaj.Takođe smo obišli sve mjesne odbore AM i tako predstavili naša dva mlada kandidata za Skupštinu ZE-DO kantona: Eminu Isić i Šefku Nuhan. Organizovali smo i ekskurziju u Mostar za 50 članova AM.Organizovali i jednu izložbu»Bosanska soba» povodom smotre folklora održanom u Maglaju.

 

Članovi OIO AM SDA Maglaj su: Jasmin Bilić – predsjednik, Eldis Kusur,Miralem Karabegović, Meliha Mehinagić,Emir Hodžić, Almir Mrvoljak,Adel Mehinagić,Amra Karabegović,Amra Muhić,Nihada Bradarić,Erna Nalić,Emina Isić,Enisa Međić

 

 

GENERALNI SEKRETAR

 Sanela Ganić

 

 

  


All righs reserved.