">

 

Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 
   
 

Ovo je prvi korak na Vašem putu da postanete član najveće omladinske organizacije u našoj zemlji.  Članstvo u Asocijaciji mladih SDA je dobrovoljno. Članovi AM SDA BiH mogu biti članovi i simpatizeri SDA BiH od 15 do 30 godina starosti. Da biste postali član Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA ZDK morate biti nastanjeni u ZE—DO kantonu. Pristupnica AM SDA se može dobiti u svakoj općinskoj organizaciji Asocijacije mladih.

   

     

     
  <<< Nazad
 
 
 

 KOAMSDAZDK

 

JAČAJMO BIH

Design by Mirza

 


 
 
 06/ 09 / 07   19:23h                                  (Preuzeto sa islamica.blogger.ba)
 

   

ISLAMSKA PSIHOLOGIJA

          O SMIRENA DUŠO!

“A ti o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj!” (El-Fedžr, 27-30)

Islam je Allahova vjera. Vjera istine. Vjera koja je univerzalna za sve ljude. Vjera koju je On objavio i upotpunio.

Kaže Uzvišeni u zadnjem objavljenom ajetu:”Sada sam vam vjeru vašu usavršio blagodat Svoju prema vama upotpunio, i zadovoljan sam da vam islam bude vjera!” (El-Maide, 3)

Vjera s kojom je On zadovoljan…  :”Allahu je prava vjera jedino – islam” (Alu Imran, 19)

Muhammed s.a.w.s. je poslednji Poslanik koji je dostavio Allahovu Poslanicu i postao največi preporoditelj svijeta. U njegovoj a.s. ličnosti vidimo velikog odgajatelja i učitelja.  On je “uswetun hasenetun” – prekrasan primjer svim onim koji imaju pameti. Njegov govor, njegovi postupci – ukratko, njegov a.s. SUNNET su dostupni skoro svim ljudima. Njegovo ponašanje je bilo: KUR’AN.

A Kur'an je največa mu’džiza ovoga svijeta. Naime, mu’džize (nadnaravna djela, data poslanicima kao znak istinitosti njihovog Poslanstva) se dijele na “hisijje” (osjetilne, vidljive), i “aklijje” (razumske). Nesumljivo je da je Kur'an razumska mu’džiza. Najveća od svih. Nevjernici govore:”Ne to je govor pjesnika, govor čovjeka”, ali i danas vidimo da niko ni od pjesnika, luđaka niti “običnih” ljudi, nije odgovorio na kur’anski izazov: “A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu…”

I zaista, nisu je učinili, niti će je učiniti, što je Uzvišeni obečao prije 1400 godina, što je takođe vid mu’džize:

“…pa ako ne učinite, a NEĆETE učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (El-Bekare 23, 24)

Kao dokaz islama kao univerzalne vjere, uzimamo i to što nam Kur'an govori o prijašnjim poslanicima i njihovim Misijama i obavezuje nas vjerom u njih.

“Recite: “Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što se objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Ja’kubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo.” (El-Bekare, 136)

Duša se smiruje u vjeri u Njega kada vidimo naredbe o razmišljanju, učenju, istraživanju:”Reci:”Posmatrajte ono što je na nebesima i na Zemlji!” – a ni od kakve koristi neće biti dokazi i opoomene narodu koji neće da vjeruje!” (Junus, 101)

Kur'an upučuje na put znanja:”Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna.” (El-Alek, 1-5)

Kur'an je uputa i lijek svjetovima. Uputa i lijek za razum, srce i životne smjernice:”Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju.” (En-Nahl, 89)

A smisao objavljivanja Knjige je u uputi ljudskih srca na činenje dobra:” Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti…” – a da im zabrani  zlo i razvrat “…a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu…” (El-Maide, 2)

Smisao sunneta je da tumači Allahov Govor. Rekao je Poslanik s.a.w.s.:”Darežljivi je blizak Allahu i blizak ljudima, blizak Džennetu a udaljen od Vatre; škrtica je udaljen od Allaha, udaljen od ljudi, udaljen od Dženneta a bizak Džehennemu. Darežljiv neznalica je draži Allahu od škrtog pobožnjaka.” (Tirmizi)

Šta vidimo u ovim primjerima? Zar im smisao nije upučivanje na ono što je dobro?

Od Omera r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. jedne prilike primao Objavu a zatim je nakon dove Allahu dž.š. rekao:”Objavljeno mi je deset ajeta, ko ih se bude držao ući će u Džennet”, zatim je proučio:

“Ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih, ili onih koje su u posjedu njihovom, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju – i koji o povjerenim im dužnostima i obavezama svojim brigu brinu, i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju – oni su doista dostojni nasljednici.” (El-Mu’minun 1 – 10)

Sve ovo je plod imana – vjerovanja. A Allah je iman učinio štitom svakog vjernika. Cilj vjere je da čovjeka sačuva od zla i da on bude ono što ustvari i jeste: stvorenje nazvano ČOVJEK. Ova vjera, stoga, zagovara zajedniu koja je spremna da načini i odgoji zdrave ličnosti. Ličnosti zdravih i slobodnih ljudi. A zar može ličnost biti psihički zdrava ako nije upoznala svoga Gospodara, samu sebe i svoj položaj na svijetu?

Sve naprijed rečeno je samo uvod u pokušaj razumjevanja psihe, duše i srca sa islamskog stanovišta.

“Oni koji vjeruju, i čija se srca, kada se Allah spomene smiruju – a srca se doista, kada Allah spomene smiruju.” (Er-Ra’d 28)

SMIRAJ DUŠE

Islam je taj koji svakoj duši daje njeno pravo. Vidimo u primjerima ashaba r.a. – koji su bili s toliko različitosti ali su svi našli smiraj duše i slast imana u Allahovoj vjeri. Vrlo je važno shvatiti da su duše različite. Jer Omer r.a. je bio čovjek koji je po prirodi bio strog, jak, principijelan ali ga ni jedno svojstvo njegove ličnosti nije spriječilo od pravednosti islama. S druge strane vidimo Osmana r.a. – plemenitog Halifu kojeg se meleki stide, blagog, tihog, željnog kompromisa, koji se takođe potpuno smiruje istinskim smirajom islama.

Važnost islama i njegove pravilne interpretacije u savremenom životu vidimo najbolje kada se osvrnemo oko sebe i vidimo duhovnu bijedu prolaznih ideologija i njihovih nosilaca. Jer islam je jedini koji daje sve odgovore jučerašnjeg, današnjeg i sutrašnjeg čovjeka.

Stoga, odgovorno tvrdimo da će se mnogobrojni psihički problemi današnjice riješiti prihvatanjem islama i njegovih rješenja.

Smiraj duše se općenito ogleda u sljedećem:

- zadovoljstvom u duši

- zadovoljstvom u komunikaciji sa ljudima i shvačanjem ljudi oko sebe

- potpuno shvatanje granica sopstvenih mogučnosti

- ispravnim i realnim usmjerenjem u životu

- stalnim nastojanjem i trudom na poboljšanju stanja ličnosti

- lijepom, umjerenom, primjerenom i prirodnom ponašanju

u životu koji se naziva “mirnim” u smislu normalnosti ali i aktvinosti

SHVATANJE SMIRAJA

“Stanovnici Sebe su imali dokaz u mjestu u kom su stanovali: vrtove zdesna i slijeva. “Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; kakav divan kraj i Gospodar koji mnogo prašta!” (Sebe – 15)

A zar mi nemamo dokaz u nama samima i našim djelima?!

“Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći.” (EL-Inšikak, 6)

I naš Gospodar je Taj koji je zadovoljan sa našim smirajom i koji nas na njega i upućuje, objavljujući Svoje Ajete: “Reče Ibrahim:” Doista su oni kojima se vi klanjate, neprijatelji moji, osim Gospodara svjetova koji me je stvorio i na pravi put uputio, i koji me hrani i poji, i koji me, kad se razbolim, liječi, i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživjeti, i koji će mi, nadam se pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!” (Eš-Šuara, 77, 82)

Kada bi samo o ovim ajetima razmislili, shvatili bi smisao našeg postojanja.

Danas smo svjedoci brojnih pojedinaca a i skupina koji se bave “filozofiranjem” o SMISLU, vračanjem u “prirodnost” …  Međutim, stvari su na ivici komedije, iliti tragedije, - tj. na ivici uma onda kada vidimo ljude koji se ponašaju poput životinja – uzimajući to za “prirodnost”.

A Allah je Taj koji naređuje istinsku PRIRODNOST:

“Ti upravi lice svoje VJERI, djelu Allahovu PREMA KOJOJ JE ON LJUDE NAČINIO, - i ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi ne zna!” (Er-Rum, 30)

A zar može biti prava vjera ona koja nije univerzalna ili u kojoj nije cijeli univerzum?!

Pa poslušaj riječi Plemenitog:”Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali VI NE RAZUMIJETE VELIČANJE NJIHOVO.” ( El-Isra, 44)

Sa ovakvim vjerovanjem čovjek postaje “titan” koji je jak i stabilan, čvrst i principijelan, koji ne obrača pažnju na “unutrašnja previranja” ljudske duše, koji zna

da je šejtan – njegov najveći neprijatelj, u suštini slabo i nejako biće. Sa ovakvim vjerovanjem, razumu njegovog nosioca je lahko da kontroliše i uspiješno kanališe svoje strasti.

“Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim…” (El-Isra, 25)

“A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu … (Kasas, 50)

Ako bi upitali ljude:”Šta vam je cilj u životu?” – nemali broj bi se samo začudio, drugi bi govorili o autima i “visokom životnom standardu”, drugi o prostituisanju, “lovi”, … ali u osnovi, svi u podsvjesti u ovim ili drugim zamagljenim ciljevima traže SMIRAJ, koji se postavlja kao osnovni cilj ljudske duše.

Put islama je upravo put smiraja.

“Elif, lam, ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom NJIHOVA GOSPODARA, izvedeš iz tmina na svjetlo, na put Silnog i Hvaljenog.” (Ibrahim, 1)

“Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja, ako ga prati sreća, on je smiren, a ako zapadne i u najmanje iskušenje, vrača se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je uistinu, očiti gubitak.” (Hadždž, 11)

“A ti o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj!” (El-Fedžr, 27-30)

 

(napisano 1998 god.)

 

Esmir M. Halilović

islamica.blogger.ba

 


All righs reserved.