Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 
   
 

Ovo je prvi korak na Vašem putu da postanete član najveće omladinske organizacije u našoj zemlji.  Članstvo u Asocijaciji mladih SDA je dobrovoljno. Članovi AM SDA BiH mogu biti članovi i simpatizeri SDA BiH od 15 do 30 godina starosti. Da biste postali član Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA ZDK morate biti nastanjeni u ZE—DO kantonu. Pristupnica AM SDA se može dobiti u svakoj općinskoj organizaciji Asocijacije mladih.

   

     

     
  <<< Nazad
 
 
 

 KOAMSDAZDK

 

JAČAJMO BIH

Design by Mirza

 


 
 
 06/ 09 / 07   19:20h                          Piše: Ezher Beganović                  (Preuzeto)
 

 

     Strane nevladine organizacije podrivaju mržnju u srednjoj Bosni!
   

     

     Jedini grad u srednjoj Bosni koji nema džamiju zbog čega se, ali i zbog križeva na okolnim brdima kojima je grad omeđen, mislilo da u njemu žive samo Hrvati jeste Novi Travnik. Nova džamija svojom ljepotom i pozitivnom funkcijom mijenja dosadašnju negativnu predstavu o Novom Travniku. Nije trebalo dugo da se jave oni kojima se to nikako ne sviđa. Maskirani u nevladine i vladine organizacije, uz građansku masku na licu, postavljaju smušena pitanja o navodnoj islamizaciji Novog Travnika.
 

     Piše: Ezher Beganović

     NVO ''Alternative'' Kakanj i švedska vladina organizacija SIDA / Olaf Palme Centar organizirali su proteklih mjeseci putem dopisnica koje su bile postavljene na info-pultovima u više općina da građani postavljaju pitanja općinskim vijećnicima. Sabrana pitanja proslijeđena su vijećnicima općina Busovača, Novi Travnik, Tešanj, Zavidovići i Žepče. U narednom periodu od vijećnika se očekuje da daju odgovore na postavljena pitanja i da ih dostave u NVO ''Alternative'' Kakanj, koja će ih potom objaviti u obliku štampane brošure.

 
     Međ. Vjerski pozdravi

     Kolekcija pitanja o kojima je riječ, koju i mi posjedujemo, u sebi sadrži izuzetno nekorektna pitanja koja vrijeđaju islam i vjerska osjećanja Bošnjaka. To svakako ne služi na čast organizacijama NVO ''Alternative'' Kakanj i SIDA / Olaf Palme Centar. Slijedi primjer spomenute nekorektnosti. U setu pitanja koja su postavljena vijećnicima Općine Novi Travnik građani pitaju bošnjačke vijećnike sljedeće: ''Kada ćete donijeti odluku ili uredbu o zabrani vjerskih pozdrava u javnim ustanovama?'' Drugo pitanje bošnjačkim vijećnicima: ''Kada će prestati ova cirkusijada sa vjerskim pozdravima u javnim ustanovama?'' Sljedeće pitanje: ''Je li na sceni tiha islamizacija, vehabije, tr. nošnja, molitve na cesti? Zašto se ne ugledate na Tursku, a ne na Iran?'' NVO ''Alternative'' Kakanj  i SIDA / Olaf Palme Centar, dakle, od bošnjačkih vijećnika iz Općinskog vijeća Novi Travnik očekuju odgovore na navedena pitanja. Ako bismo procjenjivali zašto se na ovakav način postavljaju pitanja o navodnoj islamizaciji Novog Travnika, jedino za šta smo sigurni da je moglo navesti NVO ''Alternative'' Kakanj  i SIDA / Olaf Palme Centar na takvu pomisao jeste mogućnost da im je za oko zapela, odnosno da im se nije svidjela izgradnja nove veleljepne džamije u ovom gradu.

     Međ. Pucarevo po šavovima

    Grad Novi Travnik, nekadašnje Pucarevo, osnovan je 1948. godine, a njegova preteča bile su radničke barake napravljene za radnike prijeratnog giganta kombinata ''Bratstvo''. Iako je zasebna općina i trinaest kilometara udaljen od Travnika, mnogi misle da je Novi Travnik travničko predgrađe ili neko novo travničko naselje pa stanovnike ovog grada poistovjećuju sa Travničanima. Novi Travnik, prijeratni grad mladosti, kako je osnovan u vrijeme komunizma, bio je oličenje te ideje u svakom svom segmentu pa i u vjerskom, tako da u gradu prije agresije nije bilo nijednog vjerskog objekta, ni crkve ni džamije. U poslijeratnom periodu počela je izgradnja i crkve i džamije u samom gradu, s tim da su Hrvati, koji čine otprilike polovinu stanovništva općine Novi Travnik, izgradnju crkve i Katoličkog centra završili prije nekoliko godina. Bošnjaci 1997. počinju gradnju džamije. Završetak sakralnog dijela objekta očekuje se početkom sljedeće godine. Iako je vjerski život u prijeratnom Novom Travniku bio skoro pa mrtav, osnivanje gradskog džemata i sama izgradnja džamije imali su veliki utjecaj na Bošnjake, tako da se danas džemat može pohvaliti prisustvom velikog broja džematlija na svakom namazu. Pored toga, u džamiji se redovno održavaju predavanja i halke Kur'ana. Kada se nakon podizanja osnove kupole džamije na njenom vrhu zavihorila zelena zastava, svaki Bošnjak osjetio je radost u srcu. Kako i ne bi kad je to znak brzog otvaranja džamije u čiju je izgradnju uloženo toliko truda i novca.

Uz to, Novi Travnik je jedini grad u srednjoj Bosni koji nema džamiju zbog čega se, kao  i zbog križeva na okolnim novotravničkim brdima kojima je grad omeđen, a i onih na dva crkvena tornja, neupućenima činilo da u Novom Travniku nema Bošnjaka. A oni u ovom gradu čine polovinu stanovništva. Nova džamija svojom ljepotom i pozitivnom funkcijom mijenja dosadašnju negativnu predstavu o Novom Travniku. Nažalost, nije trebalo dugo da se jave oni kojima se to nikako ne sviđa. Maskirani u nevladine i vladine organizacije, uz građansku masku na licu, postavljaju smušena pitanja o navodnoj islamizaciji Novog Travnika. Ubijeđeni smo da će novotravnički Bošnjaci, vijećnici u Općinskom vijeću, znati prenijeti svoj ponos i radost zbog novog ljepšeg lica Novog Travnika. A islamofoba je odvajkada bilo i uvijek će ih biti.

 

 


All righs reserved.