Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 
   
 

Ovo je prvi korak na Vašem putu da postanete član najveće omladinske organizacije u našoj zemlji.  Članstvo u Asocijaciji mladih SDA je dobrovoljno. Članovi AM SDA BiH mogu biti članovi i simpatizeri SDA BiH od 15 do 30 godina starosti. Da biste postali član Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA ZDK morate biti nastanjeni u ZE—DO kantonu. Pristupnica AM SDA se može dobiti u svakoj općinskoj organizaciji Asocijacije mladih.

   

     

     
  <<< Nazad
 
    KO AM SDA ZDK  
 

 

Design by Mirza

SA SDA JAČA BiH

Nemojte glasati za one koji su se pretvorili u lokalne moćnike, za one koji su stekli bogatstvo pa im se ne zna porijeklo.

Nemojte glasati ni za one koji mnogo govore, koji za sebe agituju i kažu ''glasaj za mene''.

Za one koji traže vlast nemojte glasati.

Danas svugdje u razvijenom društvu postoje bogati ljudi i bogata preduzeća. Sve što je više bogatstva u jednom društvu, sve veći dio tog bogatstva pripada svima.

Srebrenička katastrofa je ljudska nesreća prevelika za premalu Bosnu. Tragedija i motivi koji stoje iza nje tiču se svakog čovjeka i svake žene u svijetu.

...riječi su rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića.

"Većina ljudi čine zlo radi interesa (vlasti, bogatstva, slave, ljubavi i sl.). Ali postoji i zlo radi zla, zlo koje je samo sebi svrha. To je tek pravi pakao. Imao sam, nažalost, prilike da takvo zlo i ljude koji ga čine, upoznam." Alija Izetbegović, Razmišljanja iz zatvora 1983.-1988. 
 
 01/ 09 / 07   16:40h                                    Uredio i postavio: Mirza Ganić         
 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 23.08.2007. realizovana je sjednica delegacije KO AM SDA Ze-Do kantona sa premijerom gosp. Miralemom Galijaševićem. na istoj sjednici prisustvovala je gospođa Zahida Šišić - šef Premijerovog kabineta.

Dnevni red:

  1. Analiza konkursa koji je objavljen za stambeno kreditiranje mladih sa područja Ze-Do kantona.

  2. Analiza rada Savjetodavnog odbora mladih.

  3. Zapošljavanje mladih.

Na osnovu navedenih tačaka Dnevnog reda doneseno je nekoliko zaključka, čija je realizacija u toku.

Sjednici je prisustvovao: Idriz Smailhodžić, Mirza Ganić, Haris Sejdić, Sanela Ganić, Aldin Bijelići Irhan Salkić.

 

 

 


 


All righs reserved.